Mitä teemme

Potentiaali Hoivaksi on ConTe Oy:n ja Helmihenkilöstö Oy:n SoteVoimalan yhdessä tuottama muutosohjelma. Haluamme auttaa ihmisiä hyödyntämään potentiaaliaan merkityksellisellä hoiva-alalla.

Muutosohjelma saattaa yhteen uutta työtä etsivät työnhakijat ja tekijöitä tarvitsevat työnantajat. Muutosohjelman aikana tuemme molempia osapuolia.

Ohjelma kestää n. 2 kk työnhakijan yksilöllisistä tarpeista riippuen. Se sisältää työnhakijalle valmennusta ja työhön tutustumista, joka voi tapahtua esim. työkokeilun muodossa. 

Muutosohjelman ajan työnhakijalla on täysi tukemme ja olemme yhteydessä viikoittain ja tuemme työhön tutustumisen onnistumista ja sen johtamista työllistymiseen. 

Ohjelman aikana työnhakija osallistuu 4-6:een kolmen tunnin valmennukseen, jossa hän saa lisävalmennusta työhönsä ja työelämän vaatimuksiin hoiva-alalla.

Työnantajaa tuetaan mm. perehdytyksessä ja uuden potentiaalin integroimisessa työyhteisön arkeen. Haluttaessa myös työyhteisöä osallistetaan tulevaisuuden palvelutuotannon kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Tarvittaessa työyhteisö valmennetaan myös ihmisten erilaisuuden hyödyntämiseen ja monikulttuurisuuteen. 

Tuemme siis sekä työnantajaa että työntekijää, jotta ohjelma johtaisi työntekijän palkkaamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Näin edistämme sekä työnantajan että työntekijän hyvinvointia sekä taloudellisia tavoitteita.